Lion Heart Foundation
  

Healthy Baby Voucher Programma van start!

Het Lion Heart Medical Centre is per maart 2018 gestart met het ‘Healthy Baby Voucher Programma’.    
Het doel van dit hoognodige programma is het opheffen van alle financiële en logistieke drempels voor zwangere of barende vrouwen met complicaties en het verbeteren van de samenwerking met de lokale overheid. 
Speerpunt van het Lion Heart Medical Centre is moeder- en kindzorg aangezien er in Sierra Leone nog altijd onaanvaardbare hoge sterftecijfers zijn door slechte organisatie van de gezondheidszorg en beperkte kennis van de lokale bevolking. 
De mortaliteit van kinderen tussen 0 en 5 jaar is 20 procent. Moedersterfte wordt geschat op 1 op 100 levend geborenen.

Door het Healthy Baby Voucher Programma kunnen de omliggende health posts de gecompliceerde bevallingen die zij niet kunnen uitvoeren doorverwijzen naar het Lion Heart Medical Centre. 
De gehele opname en behandeling is kosteloos voor de moeder in spé, zo ook de anticonceptie die aangeboden wordt en het transport van en naar het ziekenhuis.  
Bovenop de vouchers voor gecompliceerde bevallingen hebben de health posts echo-vouchers gekregen om uit te delen aan de zwangere vrouwen. Hiermee kunnen de vrouwen in elk geval één keer in hun zwangerschap een echo en bloedonderzoek in het ziekenhuis laten doen.  
Een echo helpt om complicaties tijdig op te sporen, denk aan een verkeerde ligging van het kind, of risicovolle locatie van de placenta.
Bloedonderzoek is belangrijk om eventuele overdracht van ziekten, zoals HIV, op het ongeboren kind te verkleinen.

Een belangrijk onderdeel van het programma is het aanbieden van anticonceptie, hiermee wordt de tijd tussen opeenvolgende kinderen in een gezin gerekt en zullen vrouwen in totaal minder kinderen krijgen. Op korte termijn heeft dit het effect dat risicovolle zwangerschappen worden voorkomen; bijvoorbeeld een veertigjarige jarige vrouw die bevalt van haar tiende kind. Op de lange termijn kunnen meer kinderen naar school en komt ondervoeding minder vaak voor. 

Tijdens het Healthy Baby Voucher Programma worden de stafleden van het LHMC en de omliggende health posts getraind en ondersteund zodat complicaties goed opgepikt worden en snel worden doorverwezen en behandeld. 

Het programma is met veel enthousiasme ontvangen door de omliggende health posts omdat het nu gemakkelijker is om vrouwen met spoed door te verwijzen en er geen barrières meer zijn wat betreft transport en kosten voor opname. De health posts blijven uiteraard gewoon doorgaan met zorg verlenen bij ongecompliceerde bevallingen, zo gaan de kennis en vaardigheden niet verloren. 
Met dit programma zal de zorg in het Tonkolili en Valunia chiefdom voor zwangere vrouwen en hun baby's aanzienlijk verbeteren en kunnen we de moedersterfte verminderen. 

terug

BLOG
Tropenarts Anne doet verslag van haar werkzaamheden in het LHMC.
lees meer >
WILDE GANZEN
Steunt zowel de bouw van de isolatieafdeling, als het bouwen van een solarpark bij het Lion Heart Medical Centre!
lees meer >