Lion Heart Foundation
  

Lion Heart steunt campagne “Into the World”

De Stichting Lion Heart Foundation zendt al ruim tien jaar tropenartsen, tegenwoordig Arts Internationale Gezondheid en Tropengeneeskunde (AIGT) genoemd, uit naar Sierra Leone. Het werk van deze gespecialiseerde artsen heeft een enorme impact op het lokale gezondheidssysteem. Onze artsen in het Lion Heart Medical Centre in Yele kregen grote aandacht en bewondering in de media ten tijde van de Ebola epidemie in 2014 en 2015. Wij zijn trots op onze tropenartsen die toen mede dankzij hun goede opleiding in Nederland zo'n belangrijke rol hebben vervuld bij het beteugelen van deze epidemie en blijvend zorgen voor goede gezondheidszorg in een ruraal gebied in Sierra Leone.  Helaas dreigt de lokale gezondheidszorg in Afrika nu weer de ver-van-mijn-bed-show te worden.

Toch wordt het belang van een effectieve lokale gezondheidszorg elke dag groter, zowel voor de landen die daaraan gebrek hebben als voor de wereldwijde gezondheidszorg. Elke dag wordt de wereld immers kleiner: grenzen gaan open, migranten verplaatsen zich, toeristen reizen rond. Ook ziektes kennen geen grenzen: denk aan Ebola of HIV. 

Juist de kennis van ziekten uit exotische oorden en hoe die te beteugelen dreigt verloren te gaan doordat er geen structurele financiering is voor de opleiding tot AIGT, de opvolger van de tropenarts. Voor andere specialisaties ontvangen ziekenhuizen per opleidingsplek ongeveer 140.000 euro. De kosten voor de opleiding tot tropenarts moeten ze zelf voor hun rekening nemen. Dat is het gevolg van een afwijzing van de financiering in 2015 door de vorige minister Edith Schippers van volksgezondheid. Volgens haar was de bijdrage voor de verzekerde zorg in Nederland te onduidelijk. Voor vijf van de 24 opleidingsziekenhuizen aanleiding ermee te stoppen. Anderen overwegen dat voorbeeld te volgen.

Recentelijk sloeg een groep AIGT’s alarm en lanceerde de campagne “Into the World”.  Deze campagne en de publicatie van het boek ''Into the world'' kreeg grote aandacht in de landelijke pers en op televisie. Het boek bevat 12 bijzondere interviews en 5 prikkelende visies op de internationale gezondheidszorg van de toekomst. 

Het doel van de campagne is om meer bewustwording te creëren van de belangrijke rol van Nederlandse artsen Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde en om de continuïteit van de postacademische opleiding tot AIGT te waarborgen.

De campagne ‘Into the world’ wil een breed publiek informeren over het werk van de arts internationale gezondheidszorg en hun unieke opleiding en over de postacademische opleiding tot AIGT.

‘Into the world’ beoogt:

  • Mensen meer bewust te maken van de bijdrage van de arts internationale gezondheidszorg aan de zorg, zowel in het buitenland als in Nederland
  • Steun voor hun werk te creëren bij een breed publiek
  • Duurzame financiering te genereren voor de opleiding, teneinde die ook in de toekomst voort te kunnen zetten
  • Hiervoor is 6 miljoen euro per jaar nodig van het ministerie van VWS.

Het is van groot belang dat de kennis en ervaring van deze Nederlandse specialisten behouden blijft en dat zij hun bijdrage kunnen blijven leveren aan de (publieke) gezondheidszorg, zowel wereldwijd als in Nederland. ‘Into the world’ vraagt uw steun hierbij. Uiteraard ondersteunen ook wij van de Stichting Lion Heart dit initiatief van harte.

 

Het boek kan besteld worden via: http://www.artsinternationalegezondheidszorg.nl/boek-into-the-world/

terug

BLOG
De belevenissen van de familie Bussink in Yele.
lees meer >
WILDE GANZEN
Steunt zowel de bouw van de isolatieafdeling, als het bouwen van een solarpark bij het Lion Heart Medical Centre!
lees meer >