Lion Heart Foundation
  

WEBLOG

Nieuws over Medical Centre - 20 Februari 2017
door: Ruurd van Rooijen

Hoewel ik momenteel even in (koud) Nederland ben toch maar even een nieuwsbrief uit, of liever over ons Lion Heart Medical Centre.

In de eerste plaats wil ik het graag nog even hebben over ons zonne energie park. Het draait nu een maand probleemloos, geen enkele keer stroom uitval en het is een verademing waar ik (en met mij de hele staf) heel blij mee ben (en ook wel een beetje trots dat het eindelijk is gelukt deze wens van bijna 4 jaar geleden in vervulling te zien gaan). Een geweldige stap voorwaarts voor ons ziekenhuis: sinds december 2015 geheel zelf voorzienend in onze waterbehoefte met een 12 meter diepe waterput met solar pomp (geen dag meer zonder water gezeten) en nu dus geheel zelfvoorzienend voor wat betreft onze elektriciteits behoefte. Het systeem moet zich natuurlijk nog in de regentijd met veel minder zon bewijzen maar daar heb ik alle vertrouwen in. En, zonder anderen tekort te willen doen, een groot compliment voor Frank en Peter van Energy Independent uit Haarlem als leverancier en voor onze vrijwilliger Piet Bakker die een geweldige prestatie hebben geleverd.

Verder verwijs ik u graag naar de nieuwsbrief uit het LHMC. Alle verhalen komen van medewerkers in ons ziekenhuis en zijn door de redactie (Dr Erdi en Accountant Morlai) verder qua inhoud ongewijzigd gelaten en hebben zij in feite alleen vorm aan de uitgave gegeven. Rode draad in de newsletter is toch wel de trots die onze medewerkers op het ziekenhuis hebben. Tot de Ebola uitbraak in 2014 werden er elk jaar 2 tot 3 van deze newsletters uitgegeven maar de Ebola crisis en de drukke recovery periode daarna waren er de oorzaak van dat deze uitgave pas zo lang na de vorige het licht zag.

Tot slot nog bijgesloten een foto van de “Lion Heart Hei-dagen” vorige week in een koud Ouddorp. Sinds 15 januari dit jaar heeft LHF een nieuw bestuur en was het gewenst dat alle hoofdrol spelers, zowel in NL als in SL eens een keer gedurende een aantal dagen bij elkaar kwamen om over de toekomst en verdere ontwikkeling van het Lion Heart Medical Centre met elkaar van gedachten te wisselen en een strategische richting uit te stippelen. Voor de lange termijn de vragen hoe het ziekenhuis meer zelfstandig met Sierra Leonnees management te krijgen, voor de kortere termijn hoe aan voldoende fondsen te (blijven) komen om de exploitatie rond te krijgen en te houden. Beetje mode woord maar het draait dus om de “sustainability” van het LHMC. Uiteraard was het voltallige bestuur aanwezig tezamen met 4 LHF vrijwilligers met ruime expertise en uiteraard uit SL Dr Erdi en ondergetekende.

Al met al een vruchtbare (en ook gezellige) sessie waar door een van onze vrijwilligers werd opgemerkt hoeveel in korte tijd allemaal is bereikt en hoe “weinig” het eigenlijk allemaal kost. Als je er midden in staat besef je dat niet zo maar zoals hij zei, van een polikliniekje in 2012 met 5 personeelsleden naar een ziekenhuis met 60 bedden en 60 personeelsleden 3 – 4 jaar later en dan ook nog even “Ebola tussendoor”. En dat alles met een huidig jaarlijks exploitatie budget van nog geen € 400.000. Daarvan moet overigens iets meer dan de helft voorlopig nog van donoren uit Nederland (of waar ook) komen en dat is elk jaar weer een hele opgave. Mocht iemand nog weet hebben van donoren, fondsen of stichtingen die geïnteresseerd zouden kunnen zijn om ons werk en de exploitatie van ons ziekenhuis  te willen ondersteunen, laat het mij weten zodat we daar actie op kunnen ondernemen.

Tot een volgende nieuwsbrief,

Ruurd

 

 

 BLOGS << >> 
BLOG
Tropenarts Anne doet verslag van haar werkzaamheden in het LHMC.
lees meer >
WILDE GANZEN
Steunt zowel de bouw van de isolatieafdeling, als het bouwen van een solarpark bij het Lion Heart Medical Centre!
lees meer >