Lion Heart Foundation
  

MISSIE

De Lion Heart Foundation biedt, in het door haar opgerichte Lion Heart Medical Centre, goede en betaalbare gezondheidszorg aan de bevolking van Yele e.o. in Sierra Leone.

Ons doel is om het ziekenhuis de komende jaren te begeleiden naar zelfredzaamheid en het gezond zelfstandig over te dragen aan de lokale organisatie in Sierra Leone. 

Onze missie is geslaagd als wij onszelf overbodig hebben gemaakt en het Lion Heart Medical Centre onafhankelijk van de Lion Heart Foundation kan functioneren. 

 

BELEID

Het bestuur van de Lion Heart Foundation heeft een beleidsplan opgesteld dat u hier kunt lezen.