BEST OF BOTH WORLDS
Lion Heart Foundation
  

Nieuw bestuur LHF

 

Reinier Hinse (uiterst rechts) nam in januari het stokje over van Joanne Meyboom, Ad Olivier (links) verving Gerard Vesseur als penningmeester en Pien Bax-Engelsman is de nieuwe secretaris. Arie van der Ham was al eerder korte tijd bestuurslid, maar had niet genoeg tijd om zich voor het ziekenhuis in te zetten. Nu hij is gepensioneerd wil hij de schade inhalen en zich ten volle richten op zijn taak.
De directie is vervangen door het onbezoldigde bestuur met korte lijnen naar het veld in Sierra Leone.

Wij zijn de vertrekkende bestuursleden zeer dankbaar voor hun enorme verdiensten voor de stichting. Zij blijven op afstand betrokken bij Lion Heart.

terug

BLOG
Tropenarts Anne doet verslag van haar werkzaamheden in het LHMC.
lees meer >
WILDE GANZEN
Steunt zowel de bouw van de isolatieafdeling, als het bouwen van een solarpark bij het Lion Heart Medical Centre!
lees meer >